madheads.pro

Marketing solutions MADe for your business
Branże / Rolnictwo / Rebranding logo i badanie rynku dla producenta mąki

Rebranding logo i badanie rynku dla producenta mąki

o marce

Melkom to zespół młynów z 30-letnią historią. Firma zdecydowała się rozszerzyć linię o specjalistyczne rodzaje mąki oraz zaktualizować logo. Zadanie obejmowało również wykonanie badania polegającego na przeprowadzeniu wywiadów z nabywcami największych sieci handlowych na Ukrainie na temat konieczności poszerzenia kategorii produktowej w segmencie mąk specjalistycznych – do pizzy, do rogalików, do wypieków itp.

Historia

Wstępne prace – przed rozpoczęciem działań nad nowym logo i opakowaniem – polegały na badaniu konsumentów końcowych i ich nastawienia do mąki specjalistycznej. Przeprowadzono badanie metodą wywiadów pogłębionych z nabywcami dużych ukraińskich sieci handlowych w celu określenia, czy istnieje zapotrzebowanie na taką mąkę, a także ustalenia, jakie rodzaje należy produkować. 

W trakcie badania konsumentów końcowych zidentyfikowano słaby punkt w nazewnictwie. W cyrylicy można było odczytać dotychczasową nazwę marki z niewłaściwym akcentem, co wpłynęło na postrzeganie produktu. Rozwiązaniem było wprowadzenie do logo słowa „Młyn”, które jednoznacznie kojarzy się z mąką. 

Na podstawie wyników tych dwóch badań powstała lista zadań dla projektanta: stworzyć nowoczesne, a jednocześnie oddające specyfikę produktu logo oraz proste, ale jasne opakowanie z wyraźnymi oznaczeniami.

Wyniki

  • Zaproponowaliśmy 5 rodzajów opakowań dla różnych rodzajów mąki. Stworzyliśmy 2 rodzaje opakowań: do opakowań detalicznych (1-3-5 kg) oraz do hurtowych (10-25-50 kg). 
  • Opracowana została strategia wejścia na rynek detaliczny i strategia reklamowa. 
  • Skutkiem błędnej kalkulacji efektywności ekonomicznej, była propozycja optymalnej ceny nowych produktów. 
  • Wywiady pogłębione z klientami sieciowymi były niejako pierwszym etapem negocjacji w sprawie wprowadzenia nowej pozycji asortymentowej, co pomogło w rejestrowaniu produktów w sieci.
  • Oprócz prac brandingowych, odbyły się również szkolenia dla handlowców firmy.

Gotowy do rozmowy?

Zostaw swój e-mail, a umówimy się na 30-minutową konsultację dla Twojej firmy za darmo