madheads.pro

Marketing solutions MADe for your business
Strona główna / MadBox

madbox

Metodyka analizy bazy klientów

Analiza bazy klientów jest cennym instrumentem do doskonalenia Twojego biznesu.

Obejmuje systematyczny proces badania danych dotyczących klientów firmy w celu uzyskania wglądu w ich zachowania, wymagania i preferencje.

Zaleca się przeprowadzanie analizy bazy klientów przynajmniej raz w roku podczas opracowywania i rewizji dotychczasowej strategii rynkowej firmy oraz średniookresowego planowania sprzedaży.

Metodologię analizy bazy klientów możesz pobrać bezpłatnie!