madheads.pro

Marketing solutions MADe for your business
Strona główna / Blog / Społeczna odpowiedzialność biznesu ma znaczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma znaczenie: w jaki sposób firmy mogą odgrywać rolę w rozwiązywaniu naszych wyzwań społecznych i środowiskowych

Podstawa odpowiedzialnego biznesu

W dobie coraz większej świadomości konsumentów i rosnących wyzwań współczesnego świata, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nieodzowną częścią działalności każdej firmy. Sam produkt końcowy nie wystarczy do zbudowania wokół niego sieci lojalnych konsumentów.

Klienci potrzebują czegoś więcej. Muszą czuć, że wartości firmy, którą wspierają swoimi wyborami konsumenckimi, są zgodne z ich własnymi, a zyski firmy przyczynią się do tworzenia lepszego świata.

Czym właściwie jest CSR?

Odnosząc się do pytania, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, należy podkreślić, że jest to obszar działalności biznesowej, który koncentruje się na odpowiedzialnym zarządzaniu firmą – tak, aby jej funkcjonowanie uwzględniało aspekt obywatelski, prawa człowieka, etykę biznesu, interesy grup społecznych, mniejszości narodowych, zmian klimatycznych czy ekologię. 

Ponieważ działania CSR mają istotny wpływ na wizerunek firmy, za ich rozwój i realizację odpowiada często dział public relations firmy lub eksperci związani z daną dziedziną.

Dlaczego CSR jest ważny?

Oprócz tego, że CSR ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej czy środowiska, odgrywa również ważną rolę z punktu widzenia biznesu. Współcześni klienci oczekują, że zaangażowanie społeczne firm będzie integralnym obszarem ich działalności. Sama przystępność cenowa w coraz mniejszym stopniu determinuje zainteresowanie produktem, a konsumenci gotowi są zapłacić więcej za towary wykonane w warunkach etycznych i te, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Wiedza o tym, że przedsiębiorstwo realizuje działania CSR, pomaga budować grono lojalnych konsumentów, dla których przekonanie, że wszystko, co oferuje firma, jest dla nich potencjalnie właściwym wyborem. Z kolei przywiązanie do danej marki stanowi doskonałą podstawę do zbudowania systemu poleceń, który jest na pewno bardziej wiarygodny niż tradycyjne formy reklamy.

Nie zapominajmy jednak, że lojalność buduje się nie tylko w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Pracownicy przekonani, że ich własne wartości są spójne z misją, wizją i celami firmy, których integralną częścią jest społeczna odpowiedzialność biznesu, staną się oddanymi partnerami na drodze do osiągnięcia wspólnych wyzwań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również szansa na wyróżnienie się na tle konkurencji, zbudowanie pozytywnego wizerunku oraz przyciągnięcie inwestorów. Bo choć sfera finansowa nie jest podstawą CSR,  stanowi jej nierozłączny element, a transparentność jest dziś szalenie ceniona.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – przykłady narzędzi CSR

W zależności od kultury organizacyjnej i profilu biznesowego, firmy prowadzące społecznie odpowiedzialny biznes korzystają z różnorodnych narzędzi CSR:

 • Wolontariat pracowniczy – to wykorzystanie indywidualnego zaangażowania pracowników w działania na rzecz inicjatyw społecznych realizowanych przez firmę (darowizny rzeczowe, wolontariat lub zbiórka pieniędzy na rzecz wybranej organizacji).
 • Inwestycja w zrównoważony rozwój, czyli rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ działalności firmy na środowisko.
 • Kampanie społeczne – to działania wykorzystujące różne nośniki przekazu, których celem jest zmiana postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej.
 • Oznakowanie ekologiczne i społeczne – polega na umieszczaniu na opakowaniach produktów etykiet z informacjami o działaniach ekologicznych lub prospołecznych.
 • Systemy zarządzania – mogą obejmować system zarządzania jakością – ISO 9000 i ISO 14000, system odpowiedzialności społecznej (SA 8000) oraz sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR: Global Reporting Initiative (GRI) lub Podręcznik dobrych praktyk Banku Światowego dotyczący skutecznych konsultacji publicznych.
 • Ład korporacyjny – to mechanizm służący do kontroli i koordynacji zachowań akcjonariuszy, którzy współpracują z zarządem dla osiągnięcia większej efektywności zadań realizowanych przez firmę.
 • Marketing zaangażowany społecznie (Cause Related Marketing, CRM, marketing społecznościowy) obejmuje działania firmy, które uwzględniają zarówno cele biznesowe, jak i potrzeby społeczne.
 • Raporty społecznościowe — ich celem jest przedstawienie strategii firmy i podsumowanie działań wraz z analizą wpływu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego.
 • Programy etyczne dla pracowników – to działania mające na celu integrację pracowników wokół wspólnych wartości organizacji. Mogą to być m.in. szkolenia, premie, nagrody lub awanse.
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI) – są to np. inwestycje oparte na zasadach etycznych lub dotyczące zaangażowania firmy w różne programy CSR.
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw to zasady zrównoważonego rozwoju, które należy wdrożyć w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Wdrażanie praktyk CSR w firmie pozwala nie tylko na budowanie lojalnej społeczności wokół Twojej marki (klientów, pracowników, kontrahentów), ale niewątpliwie przyciąga inwestorów, wyróżnia Twój biznes na tle konkurencji oraz buduje pozytywny wizerunek firmy.

Autorka artykułu: Ursula Hayko
Dzielić:

Gotowy do rozmowy?

Zostaw swój e-mail, a umówimy się na 30-minutową konsultację dla Twojej firmy za darmo