madheads.pro

Marketing solutions MADe for your business
Strona główna / Blog / Polska stała się bezpieczną przystanią dla ukraińskich właścicieli firm i przedsiębiorców

Polska stała się bezpieczną przystanią dla ukraińskich właścicieli firm i przedsiębiorców

Polska stała się bezpieczną przystanią dla ukraińskich właścicieli firm i przedsiębiorców

W wyniku toczącej się wojny, ukraińskie przedsiębiorstwa poszukują bezpieczniejszego miejsca do działania. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Polskaa stał się naturalnym miejscem relokacji dla wielu firm zza wschodniej granicy.

Od końca lutego Polska otworzyła swoje granice nie tylko dla potrzebujących obywateli Ukrainy, ale także dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy wspierają swój kraj, utrzymując miejsca pracy i płacąc podatki. Dla biznesu ważny jest dalszy rozwój, a Polska może zaoferować pomoc i wiele możliwości w tym zakresie.

Dlaczego Polska?

Według analityków PIE, polskiego publicznego think tanku gospodarczego, Polska – między innymi ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskość kulturową – stała się „naturalnym ośrodkiem logistycznym i organizacyjnym” dla ukraińskich firm.

Oprócz spraw logistycznych, ważną rolę odgrywa również wsparcie udzielane ukraińskim firmom. Polska uruchomiła między innymi projekt pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, koordynowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), dzięki któremu od początku marca mogą oni prowadzić swoją działalność z terenu Polski. PAIH udostępnia bezpłatną przestrzeń coworkingową dla firm ukraińskich, oferuje pomoc w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości pod działalność gospodarczą, zapewnia doradztwo w zakresie ewentualnych dotacji państwowych, wsparcie w kontaktach z administracją centralną i samorządową, a także udziela informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Ukraińskie firmy w pełni wykorzystują przyjazne środowisko biznesowe i dywersyfikują się na nowe rynki. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele polscy.

Ukraińscy przedsiębiorcy

Według PIE, firmy, w których jednym z udziałowców jest spółka ukraińska lub osoba fizyczna z obywatelstwem ukraińskim, stanowią już prawie jedną czwartą (23%) firm z kapitałem zagranicznym działających w Polsce. Obecnie w Polsce istnieje 22 344 spółek, w których jednym z udziałowców jest spółka ukraińska lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo ukraińskie.

Firmy ukraińskie w Polsce były liczne już przed wojną. Według Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec stycznia 2022 r. w Polsce działało około 21 800 ukraińskich podmiotów. To 2,5 razy więcej niż firm niemieckich i 5 razy więcej niż firm holenderskich. 38% ukraińskich firm było zarejestrowanych w województwie mazowieckim, przy czym większość z nich ma siedzibę w Warszawie i została zarejestrowana niespełna 5 lat temu.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwraca również uwagę na wyraźną tendencję wzrostową udziału obywateli Ukrainy wśród obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Trzy lata temu stanowili nieco mniej niż jedną czwartą 24,6% obcokrajowców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce, a dziś 28%.

Widać, że emigrujący obywatele Ukrainy opanowują również język polski i zdobywają doświadczenie, pracując w lokalnych firmach, a następnie awansują na stanowiska kierownicze lub otwierają własne przedsiębiorstwa. Obserwowany jest również wzrost udziału Ukraińców podejmujących pracę w branży kreatywnej: IT, marketingu i PR, produkcji wideo itp. – zwracają uwagę analitycy PIE.

Startupy w Polsce

Jak wcześniej informował dziennik Rzeczpospolita, w Polsce zaczynają pojawiać się również startupy zza wschodniej granicy. W pierwszym kwartale – w ramach programu Poland Prize, wspieranego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – swoją działalność ulokowały w Polsce 72 innowacyjne, zagraniczne firmy. Co trzeci z nich pochodził z Ukrainy. PAIH wspiera obecnie cztery ukraińskie firmy, których projekty są warte 43 mln euro i szacuje się, że stworzą 973 nowe miejsca pracy.

Co ciekawe, od lipca 2021 roku realizowany jest projekt Poland.Business Harbour, który umożliwia relokację firm i pracowników zza wschodniej granicy (głównie Białorusi i Ukrainy) do Polski.

Do Polski przyjeżdżają nie tylko informatycy i programiści. Firmy technologiczne promujące innowacyjność, na przykład zajmujące się fotografowaniem Ziemi z kosmosu, również decydują się na ten krok. Dodatkowo przedsiębiorstwa związane z sektorem SSC (centra usług wspólnych), rynkiem magazynów przemysłowych oraz branżą budowlaną i spożywczą.

Perspektywy na przyszłość

Bez wątpienia wojna na Ukrainie wiele zmieniła w codzienności ukraińskich przedsiębiorców, jednak ich przyszłość w Polsce wygląda bardzo obiecująco.

Według ukraińskich danych, w 2021 r. polsko-ukraiński handel przekroczył po raz pierwszy w historii 10 mld USD, co potwierdza, że Polska już wtedy była ważnym partnerem nie tylko politycznym, ale także gospodarczym Ukrainy.

28 kwietnia 2022 r. odbyły się w Warszawie XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu.

Uczestnicy polsko-ukraińskiego forum dyskutowali o możliwościach nawiązania przyszłej wymiany gospodarczej oraz możliwości rozwoju obu krajów w celu wzmocnienia relacji gospodarczych i biznesowych. Polski rynek jest szeroko otwarty na firmy z Ukrainy

Autorka artykułu: Ursula Hayko
Dzielić:

Gotowy do rozmowy?

Zostaw swój e-mail, a umówimy się na 30-minutową konsultację dla Twojej firmy za darmo